rusembcam.org

November 11, 2020
by treusvare
Comments Off on 3 เรื่องที่ควรรู้เกี่ยวกับดอกเบี้ยบัตรเครดิต

3 เรื่องที่ควรรู้เกี่ยวกับดอกเบี้ยบัตรเครดิต

หลักจากที่ทุกคนได้เริ่มเข้าสู่ระบบกระบวนการของการทำงานทั่วไป หรือเรียกตามภาษาชาวบ้านว่ามนุษย์เงินเดือนแล้วนั้น การใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึ้นตามฐานเงินเดือนของก็จะเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย ไม่ว่าจะเป็นใช้เงินเพื่อซื้อของจำเป็นที่ต้องใช้ในชีวิตประจำวัน การใช้เงินเพื่อเข้าสังคม หรือว่าจะออกรถหรือผ่อนบ้านก็ต้องใช้เงินจำนวนมากทั้งนั้น ฉนั้นการที่เราจะหาเงินที่เพียงพอกับใช้จ่ายของเรานั้นก็ต้องจะเป็นปัญหาที่ตามมาของทุกคน ผมเชื่อว่าเกือบทุกคนที่ทำงานแล้วก็มีบัตรเครดิตไปใช้งาน แต่สิ่งหนึ่งที่ผมเห็นก็คือหลายคนยังไม่เข้าใจเรื่องดอกเบี้ยของบัตรเครดิตดีเท่าไหร่ในคลิปนี้ผมจึงอยากจะมาพูดถึง 3 เรื่องที่ควรรู้เกี่ยวกับดอกเบี้ยบัตรเครดิตซึ่งผมคิดว่าการรู้ 3 เรื่องนี้เองจะทำให้เราเข้าใจและใช้จ่ายบัตรเครดิตอย่างระมัดระวังมากขึ้น โดยจะมีเรื่องอะไรบ้างนั้นไปลองดูกันครับ